ทต.บ้านโคก มอบของให้กับผู้ป่วย โครงการ Long Term Care

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านโคก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป นม และอาหารเสริม ให้กับผู้ป่วยตามโครงการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโคก

Admin Bankhok

Share: