โครงการ Big Cleaning Day

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Admin Bankhok

Share: