การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o27

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก

mungmee

Share: