โครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ ไม่มี โควิด-19”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านโคกจัดโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านสีฟ้า “หมู่บ้านนี้ ไม่มี โควิด-19” โดยมีนายสกนธ์  กรกฏ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดโครงการ

 

Share: