ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถอถังสูง ระบบประปาหมุ่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมุ่ที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img014
Share: