กิจกรรมงานเกษียณคุณประมง บัวสาย พนักงานจ้างตามภาระกิจ(ทักษะ)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่นายประมง บัวสาย พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

Share: