ต้อนรับนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านโคก ให้การต้อนรับ นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก, คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้ามารับตำแหน่งในวันแรก และพาเยี่ยมชมสถานที่และส่วนราชการต่างๆในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก

Admin Bankhok

Share: