โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตำบลบ้านโคก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิสแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) บูรณาการร่วมกันกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอสรา้งคอม จังหวัดอุดรธานี

mungmee

Share: