โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแลดล้อม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านโคก จัดโครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ ถนนสายบ้านโพธิ์-หนองไผ่

Share: