การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก

mungmee

Share: